رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

نام اجرا
7 آذر 1396
اطلاعات بیشتر
گزيده برنامه آفتاب شرقی  ١٣٩٦/٠٩/٠٧
استاد بهرام پور عنوان داشتند: خداوند فرمودند عيب جويي نكنيد كه با عيب سازي متفاوت است چرا كه عيب سازي نوعي افترا زدن است.
وي افزود: بر ملا كردن اسرار مردم غيبت است.
اين كارشناس حوزه قرآن و معارف اظهار داشت: سابقه هاي بد كه بواسطه توبه از بين رفته است نبايد واكاوي شود.
30 آبان 1396
اطلاعات بیشتر
گزيده برنامه آفتاب شرقی  ١٣٩٦/٠٨/٣٠
استاد بهرام پور عنوان داشتند: در قرآن بالاترين گناه شرك است و بالاتر از شرك، ياس از رحمت دانسته شده بدين معنا كه هركس از رحمت خدا و پذيرش توبه اش نا اميد باشد گناه بزرگي مرتكب شده است. وي در ادامه در توضيح كيفيت "نماز فرزند صالح" گفت: طريقه خواندن نماز بدين صورت است، كه پدر در يكشنبه نماز را براي ولد مي خواند به اينصورت كه در هر ركعت بعد از حمد، سيزده مرتبه "الهٰكمُ التكاثر..." را تلاوت مي كند و ركعت دوم يازده بار سوره تكاثر را مي خواند و بعد ميرود در سجده و براي صالح شدن ولد دعا ميكند و در پايان پانصد صلوات ميفرستد كه مي تواند صدتاي آن را في المجلس بفرستد و چهارصد تا را با فاصله بفرستد.
اين كارشناس حوزه قرآن و معارف اظهار داشت: بايد صبوري را تمرين كرد و در اين شرايط خطايي از فرد صادر نمي شود لذا همه دستورات دين براي خويشتن داري آمده است.
23 آبان 1396
اطلاعات بیشتر
گزيده برنامه آفتاب شرقی  ١٣٩٦/٠٨/٢٣
استاد بهرام پور عنوان داشتند: عنوان داشت: كساني كه با حوادث طبيعي چون زلزله از دنيا مي روند طبق روايات، با تخفيف در مجازات برخورد مي كنند.
وي افزود: هميشه بايد براي وارد شدن مصيبت و حادثه آماده بود به نحوي كه وصيت را هميشه آماده داشت و هر شب توبه كرد.
اين كارشناس حوزه قرآن و معارف اظهار داشت: خداوند در سوره حجرات از مومنان مي خواهد كه يكديگر را مسخره نكنند، چرا كه خدا مومني را كه ديگران را تحقير مي كند، حقير مي گرداند.
٩ آبان 1396
اطلاعات بیشتر
گزيده برنامه آفتاب شرقی  ١٣٩٦/٠٨/٠٩
استاد بهرام پور عنوان داشتند: در لغت فاسق به كسي گفته مي شود كه از پوسته مسلمان بودن خارج شود و هزاران فسق را انجام داده باشد و صفت لاابالي به او بدهند.
وي افزود: خداوند مي فرمايد نبايد به پيغمبر دستور داد و از او پيشي گرفت چرا كه اسلام دين تك صداييست و يك نفر حرف اول و آخر را ميزند.
اين كارشناس حوزه قرآن و معارف متذكر شد: اگر در پشت پرده بگوييد خدا من حاضرم به قيمت جانم يك خلاف نكنم، خدا مي گويد ببينم اين نيت را داري و خودت را در اطاعت آماده كردي من هدايتت ميكنم.
۲ آبان 1396
اطلاعات بیشتر
گزيده برنامه آفتاب شرقی  ١٣٩٦/٠٨/٠٢
استاد بهرام پور عنوان داشتند: اگر دنبال حاجتي دويدي و به خدا عرضه داشتي آنوقتي كه دلت شكست لازم نيست تو دنبال حاجت بروي بلكه حاجت زير پايت قرار مي گيرد.
وي افزود: در آيه سوم سوره حجرات خداي متعال از شكل رابطه با پيغمبر مي گويد. اين كارشناس حوزه قرآن و معارف در ادامه با اشاره به آيه سوم سوره حجرات گفت: خداوند به كساني كه مبادي رفتار با پيامبر را رعايت نكردند به ديد جاهليت مي نگرد.
{jcomments on}
بالا