رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

حضور قلب در نماز


چرا وقتی نماز را شروع می کنیم در فکر آن هستیم که چه وقت نمازمان تمام می شود ...؟!


بالا