رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

عظمت ستارگان


خداوند بزرگ تر از آن است که توصیف شود. تمثیلی جالب درباره عظمت آفرینش ستارگان ...


بالا