رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

همه چیز فدای خدا


چرا خداوند به حضرت ابراهیم (ع) فرمان داد تا فرزندش اسماعیل (ع) را قربانی کند؟ آیا علاقه و محبت به فرزند گناه است؟!


بالا