رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

هر کاری را با نام خدا شروع کنید


در روایات فراوانی آمده است که ابتدای هر کاری را با نام خدا شروع کنید. اما دلیل و آثار این عمل چیست؟


بالا