رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

قلم قرآنی استاد بهرام پور منتشر شداز خصوصیات بارز این قلم

1.ترجمه فارسی باصدای خود مترجم است وچون مسلط به ترجمه هستند و فراز و نشیب های صدا را رعایت کرده اند ، مفهوم آیه به طور کامل به مخاطب منتقل می شود
2.ریشه یابی لغات مشکل توسط مترجم صورت گرفته است.
جهت خرید محصول روی لینک زیر کلیک کنید
http://www.bahrampur.com/asar/item/192-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1-8-%DA%AF%D9%8A%DA%AF

بالا