رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

قلم قرآنی استاد بهرام پور بزودی منتشر می شوداز خصوصیات بارز این قلم

1.ترجمه فارسی باصدای خود مترجم است وچون مسلط به ترجمه هستند و فراز و نشیب های صدا را رعایت کرده اند ، مفهوم آیه به طور کامل به مخاطب منتقل می شود

بالا